27 MARS, 10 APRIL, 15 MAJ

Under vårterminen fortsätter vi de uppskattade bibelstudierna kring Apostlagärningarna. Ledare är Lasse Andersson och Isac Kasiga. Vi jobbar utifrån en metod som Isac utformat och använt tidigare i Örebro och där det finns både gemensamma och enskilda moment.