INSAMLING TILL EQUMENIAKYRKANS INTERNATIONELLA ARBETE

Framtiden börjar med stavfel. Ingen lär sig läsa och skriva utan att ta de första stapplande, felstavade stegen. Men efter tillräckligt många öppnar världen upp sig.

I år tänker vi på den hoppfulla framtid som väntar alla barn, ungdomar och blivande pastorer i våra systerskolor världen över. Årets internationella insamling handlar om att sprida samma hopp till ännu fler. Vi ser fram emot ditt bidrag.

I Vrigstad Missionskyrka uppmärksammar vi detta särskilt på jul nattsgudstjänsten samt missionsgudstjänsten söndag 30 december.