Vilken väg ska församlingen gå? Håller budgeten? Hur jobbar Equmenia Vrigstad bäst?

Dessa och en del andra frågor kommer att samtalas och beslutas om på våra årsmöten. Tider hittar du nedan:

Equmenia Vrigstad har årsmöte 13 januari efter kyrkkaffet. Vi börjar med lunch tillsammans.

Församlingen har sitt årsmöte den 27 januari efter gudstjänsten. Där emellan blir det lätt kyrklunch för att vid 12.15 ha årsmötesförhandlingar med fikapaus och förbönsstund.