6 MARS-20 APRIL

  • Fasta – att avstå något för att vinna något annat.
  • 40 dagar – En symbolhandling.
  • Vi vill minska vår negativa belastning på Guds skapelse.
  • Hur klimatfastar du?

Att fasta är alltid frivilligt och är aldrig ett mål utan alltid ett medel. Det handlar om att våga avstå något, steg för steg, för att vinna något annat.

I vår tid har fler och fler sett ett värde i fasteperioder av olika slag för att göra en förändring i sitt liv eller i sin omgivning.

Equmeniakyrkan är en del i omställningen till ett fossilfritt samhälle och vi skall i all vår verksamhet minska klimatavtrycken där det är möjligt. Vi är skapade till Guds avbild och är själva en del av skapelsen. Vi bär som människor ett unikt ansvar att vara Guds medarbetare, förvaltare och medskapare.

Klimatfastan 2019 blir en påminnelse om att leva så.

Läs mer om fastan och få tips på http://klimatfasta.nu/.

Nu kör vi!