4 & 11 MAJ

Sista klädinsamlingen till missionsprojektet Brobygget i Estland.

Hela och rena kläder, skor samt husgeråd mottages i kyrkans källare (ingång från Växjövägen) 4 & 11 maj. Vill du lämna lättransportabla trä- och stålmöbler, kontakta Jan Johansson, tel. 305 92.