I dessa oroliga och svåra tider, när coronaviruset covid-19 sprids i världen och vårt land, spelar tron och gemenskapen en viktig roll. Men då vi möts måste vi vara extra rädda om varandra. Vi tar kontinuerligt del av Folkhälsomyndighetens information och anpassar verksamheten utifrån deras rekommendationer.

Med anledning av de strängare restriktioner regeringen lagt fram och som innebär att endast 50 personer får deltaga i sammankomster fr o m söndag 29 mars har styrelsens arbetsutskott beslutat att tillsvidare ställa in våra gudstjänster. Även söndagsskolan ställs därmed in.

Detta kom plötsligt och nu måste vi fundera på hur vi kan vara kyrka på annat sätt. Den här sidan kommer uppdateras om hur framtiden kommer bli.

Vi kan tipsa om att predikan från våra tidigare gudstjänster läggs ut här på vår webb. Vi rekommenderar också gudstjänsterna söndagar kl 10 på SVT 2 (eller på SVT Play kl 10 eller efteråt) samt radiogudstjänsterna söndagar kl 11 på Sveriges Radio P1.

Resterande av barn- och ungdomsarbetet, Equmenia Vrigstad, får vi återkomma om hur det blir.

De gånger då vi möts i kyrkan är det viktigt att vi tänker på följande:

  • Om du är sjuk eller tillhör någon riskgrupp rekommenderas du att stanna hemma
  • Vi sitter glest, med minst 1 meters avstånd, om vi inte tillhör samma hushåll
  • Vi hälsar inte i hand
  • Var noga med handhygienen
  • Hosta och nys i armvecket