Markusåret

Vi har valt att vara en del i Equmeniakyrkans satsning “Markusåret”. I Vrigstad Missionskyrka satsar vi bland annat på fem bibelstudier under hösten. Och på Markusårets webbsida kan du hitta mer information och inspiration för din egen läsning och för studium i grupp.

Share