Böneveckan för kristen enhet 2023

Den 18-22 januari deltar kyrkorna tillsammans i den globala böneveckan för kristen enhet.

Årets tema, “Gör det goda, sträva efter rättvisa”, har valts ut och förberetts av Minnesotas kristna råd i USA. Just Minnesota har under många år varit en av de platser i USA som härbärgerat flest rasistiskt motiverade orättvisor.

Rådet har tagit fram bibeltexter, böner, med mera med inspiration från Jesaja 1:17. Läs mer på skr.org.