Dokumenterade mirakler

Vetenskap, helande & Guds existens

Föreläsning med Micael Grenholm
Lördag 5 mars kl. 18 i Vrigstad Missionskyrka

Sker mirakler idag, och går de i så fall att dokumentera? Hur förhåller sig vetenskap och bön till varandra?

Denna föreläsning ställer dessa frågor på sin spets i ett försök att belägga det övernaturligas existens.

Mikael Grenholm är författare, föreläsare och teolog. Han undervisar bland annat på pastorsutbildningen ALT och finns ofta med i den kristna opinionsbildningen, i debattinlägg i kristna tidningar och bloggar.

Denna kväll är tillsammans med Svenska Kyrkan och Vrigstad Pingstkyrka.

Kommer finnas tillgänglig att lyssna på i efterhand under Predikningar.