Equmenia Vrigstad

Välkommen till
Equmenia_Vrigstad_logotyp_färg
Missionskyrkans
barn- och
ungdomsarbete

SMU i Vrigstad heter numera Equmenia Vrigstad eftersom vår riksorganisation bytt namn till Equmenia. Ungdomsförbundet Equmenia är en sammanslagning av riksförbunden MKU, SBUF och SMU. Läs mer om Equmenia samt hitta tips och idéer, evenemang mm på Equmenias hemsida.

Jesus Kristus är Herre. Det är Equmenias grund. Allt vi gör och vill handlar om det. På tusen olika sätt. Samtidigt är vi en öppen rörelse där alla som vill vara med är välkomna.

Equmenia arbetar utifrån sina fyra ledord:

  • Gemenskap
  • Lärjungaskap
  • Kärlek
  • Växande

Equmenia Vrigstad arbetar med barn och ungdomar i alla åldrar och har runt 150 deltagare. Det finns mycket att välja mellan, bland annat finns det lek & sång (tillsammans med Pingstkyrkan), barnkör, söndagsskola, scouter, ungdomssamling (tillsammans med Pingstkyrkan) och konfirmationsläsning (tillsammans med Pingstkyrkan).

Du möter ledare som lyssnar, bryr sig och delar med sig av sig själva och sin tro.
Equmenia är demokratiskt. Vid riksstämman som hålls varje år möts unga från
hela Sverige för att fatta viktiga beslut. Dessutom har varje förening ett eget årsmöte.

Ungdomsarbetet sker med hjälp av ideella krafter och spänner över
ett stort åldersspann, från lek & sång upp till Ungdomssamlingen.

Följande grupper finns igång inom Equmenia Vrigstad:

Kompiskören – barnkör, Karin Wester 070-250 10 64, Sofia Sverlander 073-848 01 28

Söndagsskolan, Lotta Gunnarsson 0382-305 68

Scout-Spårare, Lillian Andersson, 0382-303 61

Scout-Upptäckare, Mats Franzén 0382-340 55

Scout-Äventyrare, Johannes Svensson, 0382-300 66

Alive – ungdomssamling (tillsammans med Pingstkyrkan), Julia Wennstig, 0761-621871

Cellgrupper för ungdomar (tillsammans med Pingstkyrkan), Julia Wennstig, 0761-621871

Konfirmation (tillsammans med Pingstkyrkan), Lasse Andersson, 0735-323073

Namnen efter respektive grupp är huvudledaren som du gärna få kontakta vid frågor etc.

Inom Equmenia Vrigstad är Julia Wennstig anställd ungdomsledare och fungerar
som en koordinator mellan de olika grupperna och Equmenia Vrigstads styrelse.

I styrelsen för Equmenia Vrigstad ingår det representanter från de olika grupperna
och man sammanträder några gånger per termin för att de olika grupperna och ledarsituationen skall samordnas på bästa sätt.

Share