Kyrka-Idrott

I Vrigstad finns ett samarbete mellan kyrkorna, idrottsföreningarna och samhällsföreningen. Avsikten med denna grupp är att öka förståelsen för de olika föreningarnas arbete och att göra valen lättare för Vrigstads barn och ungdomar. De flesta behöver både Kyrkan och Idrotten. Därför försöker vi koordinera våra olika aktiviteter så att barn och ungdomar i vårt samhälle, så långt det går, ska slippa krockar mellan aktiviteterna. Representanter från de olika kyrkorna, idrottsföreningarna och samhällsföreningen möts några gånger för termin. Vi har en översikt över aktiviteter för barn och ungdomar i Vrigstad som vi försöker uppdatera löpande. Här kan du läsa den senaste översikten.

Vi anordnar ibland även gemensamma aktiviteter. Till exempel har vi haft föreläsningar för ledare och innebandyturnering.

Share