Styrelse

Styrelsen för Equmenia Vrigstad har till uppgift att ansvara för föreningens ekonomi samt förbereda års- och föreningsmöten. Styrelsen ansvarar för den verksamhet Equmenia Vrigstad bedriver, samt utbildning, vård och rekrytering av ledare.
Styrelsen för Equmenia Vrigstad ser kontinuerligt över och omprövar verksamheten utifrån föreningens behov, resurser och målsättning.

Ordförande i styrelsen är Jakob Sverlander.
Övriga ledamöter är: Anna Lindblad (kassör), Isabella Simonsson, Linnéa Bjelkvik, Emma Gullner, Hans Andersson samt Julia Wennstig (ungdomsledare), Lasse Andersson (pastor) och en representant från församlingens styrelse.

Share