Existentiell hälsa

Kvinnor som håller om varandra. På ryggarna.

16-17 oktober hade Vrigstads Missions- och Pingstförsamlingar en gemensam helg kring ämnet existentiell hälsa. Lyssna på seminariet under Predikningar här på vår webb, och se söndagsgudstjänsten på Youtube eller nedan.

Beskrivning av helgen

Den tid vi lever i upplevs av många som hotfull. Pandemi, klimat￾förändringar, krig, flyktingkatastrofer mm har satt fokus på livets stora frågor, den existentiella/andliga hälsan. Det handlar om vår existens. Hur kan tro, hopp, gemenskap och tillit ha en positiv inverkan på våra liv? Kan vi må bra trots livets utsatthet?

Ronnie Strömgren, sjukhuspastor med lång erfarenhet av ämnet, medverkar vid seminariet och i söndagsgudstjänsten.