För äldre

Öppen gemenskap

Ett par torsdagar i månaden mellan 15.00 och 16.30 är det ”Öppen gemenskap” i Skeppet, Missionskyrkans samlingssal. Detta är en enkel gemenskap över en kopp kaffe, öppen för vem som helst och där vi samtalar om det du vill.

Dagledigsamling

Under våren och hösten ordnar kyrkorna i Vrigstad gemensamt träffar för daglediga en torsdagseftermiddag i månaden. Vårterminen brukar avslutas med en vårlunch och höstterminen med julgröt.

Göransgården

På lördagseftermiddagar kl 15.30 hålls det sångandakter för de boende på Göransgården.

Kyrkorna i Vrigstad delar på ansvaret och turas om att hålla i andakten.

I kalendern kan du läsa om datum, tider och medverkande gäster.
Kalender