Gudstjänster

Varje söndag året om möts vi till gudstjänst.
Gudstjänsten är navet i församlingens liv och verksamhet.
Där får vi tillsammans, över åldersgränserna, möta Gud genom bön,
sång, predikan och i nattvarden. Här får vi hämta kraft för att leva och tjäna Gud
såväl i vår vardag som i församlingens verksamhet.

Nattvard firar vi i regel den första gudstjänsten var månad.

Under terminerna hålls det söndagsskola för barnen i samband med gudstjänsterna.

Share