Historia

Nedan följer en kort redogörelse för de första årtiondena av församlingens historia. Vill du läsa en längre redogörelse så finns församlingens 150-årsjubileumsskrift, utarbetad av Lennart och Rut Crona, Ann-Margreth Karlsson, Anna Frej samt Bengt Gunnarsson, att läsa här.

Vrigstad Missionsförening bildades 1862 i samband med att det första missionshuset i Vrigstad byggdes. Från starten hade föreningen 35 medlemmar.

Tidigare hade man samlats i ett hem. När detta inte längre räckte till byggde man det första missionshuset i Vrigstad, vilket samtidigt blev det andra i hela Jönköpings län.
Missionshuset användes flitigt under närmare 70 år, men även denna byggnad blev för trång med tiden. 1931 beslöt man att bygga den nuvarande missionskyrkan. Första advent samma år stod kyrkan färdig för invigning.

Från mitten av 1860-talet har söndagsskola bedrivits i församlingens regi.

1864 hölls den första missionsauktionen.

1876-1878 var det stor väckelse i vår bygd och många kom till tro. Som en följd därav bildades Vrigstad västra Friförsamling, som omfattade de västra platserna i socknen. (Holkaryd, Åkaköp och Lammafors)

1918 blev ett betydelsefullt år. Då skedde en sammanslagning av Vrigstad Missionsförening och Vrigstad Västra Friförsamling. De blev då ett med namnet Vrigstad Missionsförsamling. Då bildades även en juniorförening. Ungdomsförening hade bildats redan i början av seklet.

1918 anställdes också en fast predikant och föreståndare. Det var pastor Simon Isaksson.
Han fick utföra ett nästan banbrytande arbete i församlingen då det gällde församlingens organisation och ledning.

En andlig väckelse gick över bygden under 1920-talet och också i församlingen.

1921 hade församlingen ökat med 50 nya medlemmar och det fanns vid årsskiftet 198 medlemmar.

1923 flyttade pastorn sedan var församlingen utan fast predikant fram till 1929 och
verksamheten uppehölls av tillresande predikanter och bygdens lekmän. Sedan dess har församlingen haft anställd pastor och föreståndare.