Kören

Vrigstad Missionskyrkas kör övar torsdagar udda veckor kl 19.00-20.00.
Gamla och nya sångare är varmt välkomna!

Körledare: Lillian Andersson, 0705-76 26 48