Sångandakter på Göransgården

På lördagseftermiddagar kl 15.30 hålls det sångandakter
för de boende på Göransgården.

Kyrkorna i Vrigstad delar på ansvaret och turas om att hålla i andakten.