Styrelsen

Församlingens styrelse har i uppgift, att tillsammans med församlingsföreståndaren,
leda och ansvara för församlingens verksamhet i enlighet med
församlingsordningen och församlingsmötets beslut.

Ledamöter: Jan-Olov Andersson, Linnéa Björling, Anna Frej, Ann-Charlott Gunnarsson,
Louise Gunnarsson, Jan Johansson, Per Jönsson, Emilie Simonsson, Anna Svensson, Risto Svensson samt Oskar Swerlander.
Suppleanter: Ann-Margreth Karlsson och Samuel Andersson.

Ordförande är Per Jönsson och kassör är Bengt Swerlander. I styrelsen har Jan-Olov Andersson ett särskilt ansvar för ekonomifrågor. I vart och ett av församlingens råd samt Equmenia Vrigstads styrelse finns en representant från församlingens styrelsen. Respektive uppdrag står längst ner på denna sida.

Adjungerade: församlingsföreståndare Lasse Andersson,
vice församlingsföreståndare Sylvia Swerlander samt ungdomsledare Julia Wennstig.

Råd / Ansvarig

Ekonomiråd / Jan-Olov Andersson
Fastighetsråd / Per Jönsson
Program-/Musikråd / Linnéa Björling
Missionsråd / Jan Johansson
Diakoniråd / Lasse Andersson
Equmenias styrelse / Anna Svensson
Personalråd / Emilie Simonsson & Risto Svensson
Kommunikationsråd / Oskar Swerlander & Samuel Andersson