Vision

Vi vill vara:

En kyrka för hela livet
där mötet med Jesus Kristus
förvandlar mig, dig och världen

Sedan församlingsmötet den 15 mars 2015 har vi valt vårt samfund Equmeniakyrkans vision som vår församlings vision.

Equmeniakyrkan färg 2