Församlingsdag 2023

En cykel står mot räcke med folk i bakgrunden

Den 3 september har vi ju en församlings- och gemenskapsdag för alla åldrar. Den blir ju också som en ”kick – off” för den nya terminen. Dagen kommer att förläggas i Värnamo.

9.00   Samling vid Vrigstad missionskyrka för samåkning i bilar och gemensam avfärd till Värnamo Missionskyrka.

10.00    Vi deltar i gudstjänsten i Värnamo Missionskyrka med Runar Eldebo, Britta Bolmenäs m fl. Det finns också söndagsskola.

Efter gudstjänsten åker vi till Libanongården som ligger på Mossleområdet, nära Värnamo sjukhus. Där äter vi lunch och fortsätter dagen med aktiviteter, gemenskap och viktiga samtal för alla åldrar.

Vi hoppas att många vill följa med!

Anmälan senast 27 augusti till Sylvia 070-58 34 431 eller Martin 070-320 95 71.  Skicka gärna ett sms och meddela också om du behöver någon specialkost.