På gång

BIBELSTUDIEKVÄLLAR 11 & 25 okt, 8 & 22 nov samt 6 dec

Under hösten kommer Lasse Andersson leda fem bibelstudiekvällar kring Markus evangelium. Det blir cirka en timmas studium följt av en halvtimmas bön. Till vår hjälp har vi bland annat boken ”Möte med Markus” av pastor Linda Alexandersson, Arvika.

Vår församling likaväl som vårt samfund Equmeniakyrkan har sina rötter i läsartraditionen där Bibelns texter stått i centrum. Men bibelläsandet och bibelkunskapen har minskat bland oss. Det är grunden till att vår församling har valt ”Bibel” som ett av våra ledord likaväl som till initiativet ”Markusåret” som vårt samfund Equmeniakyrkan har tagit. Markusåret firas för att öka läsandet av bibeltexter i alla åldrar. ”Om du vill läsa Bibeln är Markusevangeliet bra att doppa tårna, såväl som djupdyka i. Markusevangeliet är det äldsta och kortaste evangeliet och fullt av det glada budskapet om Jesus” kan vi läsa i informationsmaterialet. På Markusårets webbsida kan du hitta mer information och inspiration för din egen läsning och för studium i grupp.

JULBASAR & MISSIONSAUKTION 9 december

16.30 blir det basar med försäljning av hembakat, juldekorationer mm, och det är ett utmärkt tillfälle att dricka sitt eftermiddagskaffe under basaren.

18.00 blir det auktion med Bernth Antonsson som utropare, där skänkta alster eller upplevelser kommer att säljas. Vi tar med tacksamhet emot varor till basar och auktion.

Längre framöver

  • 24/12 Julnattsgudstjänst
  • vecka 3/2018 Ekumeniska böneveckan,
  • vecka 5 & 6/2018 Dan Johansson om Uppenbarelseboken