Predikningar

Här nedan kan du lyssna på predikningar som framförts i vår församling.

Externa talare svarar själva för sitt budskap. Vi som församling värnar om en öppenhet där tron växer genom gemenskap och olika perspektiv.