Brobygget


Sänd ditt bröd över vattnet, en dag får du det åter. Pred 11:1

Brobygget är ett gemensamt missionsprojekt för nio av Equmeniakyrkans församlingar på Höglandet och Unionskyrkan i Estland (Union of Free Evangelical and Baptist Churches of Estonia). De nio höglandskyrkorna är Eksjö, Ekenässjön, Ingarp, Kvillsfors, Nässjö, Torpa, Vaggeryd, Vetlanda och Vrigstad.

Projektet startade på Trettondagsaftonen 2008 och beslut togs till en början att arbeta med det i två år. Projektet har sedan förlängts.

Ledord för projektet är: konkret och ömsesidigt!  Tanken med projektet är att det skall vara inriktat på konkret stöd i de olika former som bestämts. Det är också ett ömsesidigt samarbete i utbyte av kunskap, erfarenhet och kultur.

Lite mer information finns i nyhetsbrevet om vän till vän som speglar Unionskyrkans sociala och diakonala arbete under vintern 2016/2017.