Församlingen

Vrigstad Missionsförsamling är en kristen församling i Sävsjö kommun, Jönköpings län. Församlingen har runt 200 medlemmar och i vårt barn- och ungdomsarbete (Equmenia Vrigstad) finns det runt 150 deltagare. Vi är anslutna till Equmeniakyrkan, som är ett nytt kyrkosamfund bildat av Svenska Missionskyrkan, Svenska Baptistsamfundet och Metodistkyrkan i Sverige sedan 2011.

Vrigstad Missionsförsamling vill vara en öppen mötesplats, där det finns plats för alla. Genom olika gudstjänster, musik och sångarrangemang, större och mindre samlingar av olika slag vill vi  aktualisera den kristna trons betydelse för människor i vår tid – tron på Gud som Fader och Skapare, som sonen Jesus vår Herre och Frälsare samt som Anden vår Hjälpare. Vår vision är:

“En kyrka för hela livet

där mötet med Jesus Kristus

förvandlar dig, mig och världen.”

Vi är ingen färdig gemenskap och inga felfria människor. Men vi anser att tron måste ha en gemenskap för att kunna växa. En tro på Gud och på varandra där vi ger varandra det stöd och hjälp vi behöver under livets alla förhållande.

Känn Dig alltid välkommen till vår församling och våra samlingar. Du behöver inte ha en färdig tro för att bli medlem. Färdig i vår tro blir aldrig någon av oss. Men i ett medlemskap ligger däremot tron på att Jesus Kristus är Guds Son och att Han vill vara Herre i våra liv.