Bertil Svensson

Vakanspastor (Börjar 17 augusti)


Sedan i höstas har jag besökt Vrigstad regelbundet för att ge stöd till styrelsen i samtal om församlingsutveckling. När er pastor nu lämnar er har jag lovat att på deltid ge visst pastoralt stöd till församlingen och Equmenia.

Sedan 1970-talet har jag arbetat i Ecuador som missionär, missionssekreterare i Svenska Missionsförbundet/Missionskyrkan och internationell samordnare i Equmeniakyrkan. Från november 2019 är jag pensionär, men jag har kvar en del uppgifter i Equmeniakyrkan Jag har haft förmånen att få tjäna som pastor i många församlingar i Sverige och i andra länder. Senaste tjänsten som vakanspastor var i Ekenässjön.

Nu ser jag fram emot att få möta er i Vrigstad i olika sammanhang, även om jag förstås hoppas att ni snart får en ordinarie pastor.

Vill du ha personligt samtal är du välkommen att ringa mig på 076-505 31 90 eller maila bertil.svensson@equmeniakyrkans.se.

Ett bibelord som betytt mycket för mig under hela mitt liv är orden från Apg1:8, där det står följande: ”Ni ska få kraft när den heliga anden kommer över er, och ni ska vittna om mig i Jerusalem och i hela Judeen och Samarien och till jordens yttersta gräns”.

Med bön om Guds välsignelse över oss alla! Bertil Svensson