En cykel står mot räcke med folk i bakgrunden

Vår församling

Vrigstad Missionsförsamling vill vara en öppen mötesplats, där det finns plats för alla. Genom olika gudstjänster, musik och sång, större och mindre samlingar av olika slag vill vi aktualisera den kristna trons betydelse för människor i vår tid – tron på Gud som Fader och Skapare, som sonen Jesus vår Herre och Frälsare samt som Anden vår Hjälpare. Vår vision är:

“En kyrka för hela livet där mötet med Jesus Kristus förvandlar dig, mig och världen.”

Vi är ingen färdig gemenskap och inga felfria människor. Men vi anser att tron måste ha en gemenskap för att kunna växa. En tro på Gud och på varandra där vi ger varandra det stöd och hjälp vi behöver under livets alla förhållande.

Känn Dig alltid välkommen till vår församling och våra samlingar. Du behöver inte ha en färdig tro för att bli medlem. Färdig i vår tro blir aldrig någon av oss. Men i ett medlemskap ligger däremot tron på att Jesus Kristus är Guds Son och att Han vill vara Herre i våra liv.


Vrigstad Missionsförsamling är en kristen församling i Sävsjö kommun, Jönköpings län. Församlingen har runt 200 medlemmar och i vårt barn- och ungdomsarbete (Equmenia Vrigstad) finns det runt 150 deltagare. Vi är anslutna till Equmeniakyrkan, som är ett nytt kyrkosamfund bildat av Svenska Missionskyrkan, Svenska Baptistsamfundet och Metodistkyrkan i Sverige sedan 2011.

Kristen tro – en introduktion

Gud älskar världen, allt skapat och hela skapelsen. I Jesus blir Gud konkret och mänsklig. Med sin Ande är Gud här och nu, närvarande och verksam.

Jesus är Guds ansikte i världen. När vi ser på Jesus ser vi var Gud är, hur Gud är och vad Gud vill. Jesus hjälper människor och ger hopp. Ett ljus och en väg tillbaka i de mörkaste situationer. Jesus bekräftar människor och ger perspektiv. Ett ljus och befriande utrymme i de ljusaste situationer.

I Bibeln kan vi läsa om människor som efter att träffat Jesus byter inriktning i sina liv. Den kristna tron trotsar rädsla och hopplöshet, famnar ensamhet och övergivenhet och utmanar egoism och självcentrering. Vi får hopp, kraft och gemenskap i allt som våra liv rymmer. Vi utmanas att ta ansvar för oss själva och världen omkring oss.

Vi kan få en personlig relation och vi kan som Jesu lärjungar (följeslagare) gjorde för 2000 år sedan, ta emot Guds kärlek, vara i Guds omsorg och bli mer och mer det vi är tänkta att vara, lika Jesus.