Tillsammansgudstjänst & familjesöndag

På gudstjänsten den 5 mars kommer Magic Kjell från Eksjö som kommer bjuda på magiska illusioner och många skratt.

Efter tillsammangudstjänsten fortsätter de familjer som vill att umgås en stund på eftermiddagen med gemensam lunch, aktiviteter och gemenskap.