Kalender

Det är inte enkelt att planera i denna tid. Eftersom förutsättningarna ändrar sig snabbt, så tar vi några veckor i taget. Vi trycker inte ett nytt programblad för januari, så ta del av informationen här!

Januari

3 januari blir det predikan av Ronnie Strömgren. Den sänds som ljudfil, och du hittar den som vanligt på vår hemsida.

10 januari Webbsänd gudstjänst. Göran Holmberg predikar, och Anna Nyrén ansvarar för sång och musik.

17 januari har vi planerat en vittnesbördsgudstjänst, och Fanny
Andersson sjunger. Och nu kommer en nyhet….
Vi hoppas att vi ska kunna ha en gudstjänst via Zoom. Det betyder att alla som har en internetuppkoppling kan vara med och delta med mobil, Ipad eller dator. Gudstjänsten direktsänds, och vi kommer
att kunna se varandra. En del av oss är vana vid att använda Zoom
som ett arbetsverktyg under pandemin, andra har inte prövat det alls. Därför kommer vi att ha ett övningstillfälle några dagar innan gudstjänsten. Information om detta sänds i nästa församlingsbrev som kommer andra veckan i januari.

20 januari
Webbsänd morgonandakt (del av Ekumeniska böneveckan)

21 januari
Webbsänd morgonandakt (del av Ekumeniska böneveckan)
Öppen kyrka kl. 10-11, 18-19
Bibelstudium via Zoom, kl. 19 – ”Hembesök i Kolosse” med Göran Holmberg

22 januari
Webbsänd morgonandakt (del av Ekumeniska böneveckan)
Öppen kyrka kl. 10-11, 18-19

24 januari
Öppen kyrka i Vrigstad Kyrka kl. 10-11 (del av Ekumeniska böneveckan)
Göran Wiking och Göran Holmberg är på plats.

31 januari var tänkt som en årsmötesdag.
På grund av rådande omständigheter har
styrelsen beslutat att flytta fram årsmötet
till den 28 februari. Vi återkommer till hur
årsmötet kommer att arrangeras.