Kalender

Mars

20 Onsdag
19.00 Andrum – bön- och lovsångskväll.

24 Palmsöndagen
10.00 Tillsammansgudstjänst. ”Brillans himmelska brillor”. Kompiskören.

15.30 Andakt på Göransgården grupp 2.

Påskhelgen
Tillsammans med Pingstkyrkan

28 Skärtorsdag
19.00 Gemenskapsmåltid med nattvard i Missionskyrkan.

29 Långfredagen ”Korset”
10.00 Gudstjänst i Missionskyrkan. Predikan av pastor Erling Andersson, Nässjö.

31 Påskdagen
10.00 ”Herren lever”. Gudstjänst i Pingstkyrkan. Predikan av Christoffer Fasth.

April

3 Onsdag
10.00 Morgonbön.
11.00 Elvakaffe.

7 Söndag
10.00 Gudstjänst. Oskar Zetterheim med team från bibelskolan Livskraft. Söndagsskola.

10 Onsdag
19.00 Gemensam bön i Missionskyrkan.

14 Söndag
10.00 Gudstjänst med nattvard. Carina Göransson predikar. Söndagsskola.

17 Onsdag
10.00 Morgonbön.
11.00 Elvakaffe.

18 Torsdag
15.00 Bibelstudium med Göran Holmberg. Esters bok: ”Hur kunde det bli något av detta?”

Helg med Magnus Helmner
20-21 april

20 Lördag
13.00 Pilgrimsvandring. Samling vid Missionkyrkan.
19.00 Konsert. ”Pilgrim – sånger för vägen och livet” med Magnus Helmner, Robert Öberg och lokala sångare.

21 Söndag
10.00 Gudstjänst – ”Käpp & stav”.Magnus Helmner m fl. Söndagsskolan på tillsammansgudstjänst i Pingstkyrkan.
15.30 Andakt på Göransgården grupp 3.

24 Onsdag
19.00 Andrum – bön- och lovsångskväll.

28 Söndag
10.00 Gudstjänst – ”Trasigt och helt”.Annika Elgedin-Franzén och Birgitta Andersson. Söndagsskola.

Maj

4 Lördag
09.00 Städdag på Strandliden.

5 Söndag
10.00 Vårgudstjänst med nattvard. Besök av Alvensiskören från Gotland. Söndagsskola.

8 Onsdag
19.00 Gemensam bön i Pingstkyrkan.

12 Söndag
10.00 Gudstjänst i Pingstkyrkan. Predikan av Sigfried Luikert.

15 Onsdag
10.00 Morgonbön.
11.00 Elva-kaffe.

16 Torsdag
15.00 Bibelstudium med Göran Holmberg. ”De små brevens hälsningar”
Judas. Jakobs och Johannes brev.

18 Lördag
9.00-15.00 Vi är med på Vrigstad Marknad.
19.00 Konsert med Ingarps Ungdomskör i Pingstkyrkan.

19 Söndag
11.00 Konfirmationsgudstjänst i Missionskyrkan. Christoffer Fasth predikar.
15.30 Andakt på Göransgården grupp 1.

22 Onsdag
19.00 Andrum – bön- och lovsångskväll.

26 Söndag
10.00 Gudstjänst. Göran Holmberg predikar. Sång av Anna Isén-Johnsen. Söndagsskola.

29 Onsdag
10.00 Morgonbön.
11.00 Elva-kaffe.

Juni

2 Söndag
10.00 Gudstjänst med nattvard. Rosie Gard, Jönköping, predikar. Rosie är själavårdslärare på Liljehomens folkhögskola och f.d. föreståndare för Wettershus Retreatgård. Sång av Fanny och Lilian Andersson. Söndagsskola.

5 Onsdag
19.00 Gemensam bön i Missionskyrkan.

9 Söndag
10.00 Gudstjänst. Sånggruppen Shine, med Maria Hessel (f.d. Josefsson) med vänner från Huskvarna. Söndagsskola.

12 Onsdag
10.00 Morgonbön.
11.00 Elva-kaffe.

15 Lördag
19.00 Lördagskväll på Strandliden. Gubbröra, Angerdshestra.

16 Söndag
10.00 Vandringsgudstjänst på Strandliden.
15.30 Andakt på Göransgården grupp 2.

23 Söndag
18.00 Midsommargudstjänst på Strandliden. Hans och Inger Andersson, Värnamo.

29 Lördag
19.00 Lördagskväll på Strandliden.
Kalle och Anki Hagström, New Life Mission, Kenya.

30 Söndag
10.00 Gemensam gudstjänst i Pingstkyrkan.