Fötter som hänger

Cellgrupper

Det är viktigt för oss som människor att uppleva nära och kärleksfulla relationer. Därför har vi i församlingen smågrupper, så kallade cellgrupper, av varierande storlek och sammansättning.

Grupperna möts mellan varje till var tredje vecka och upplägget på samlingarna varierar från grupp till grupp. Men gemensamt är samtalet om tron och det som är viktigt i livet samt den personliga omsorgen och förbönen.

Läs om hur en av församlingens cellgrupper, ibland även kallade omsorgsgrupper, beskriver vad denna betyder för dem.

Är du intresserad av att vara med i en cellgrupp kan du kontakta vår pastor.