För äldre

Öppen gemenskap

Inställt pga Covid-19-epidemin.

Ett par torsdagar i månaden mellan 15.00 och 16.30 är det ”Öppen gemenskap” i Skeppet, Missionskyrkans samlingssal. Detta är en enkel gemenskap över en kopp kaffe, öppen för vem som helst och där vi samtalar om det du vill.

Göransgården

På lördagseftermiddagar kl 15.30 hålls det sångandakter för de boende på Göransgården.

Kyrkorna i Vrigstad delar på ansvaret och turas om att hålla i andakten.

Dagledigsamlingar

Vanligtvis ordnar kyrkorna i Vrigstad gemensamt träffar för daglediga en torsdagseftermiddag i månaden. Från hösten 2019 är dock samlingarna på paus.