Bönedagar 25-27 april

Under några dagar ber vi målmedvetet för aktuella böneämnen. Och det finns många! Andaktsrummet kommer att vara förberett för bön, och där kommer böneämnena att vara aktualiserade.

På anslagstavlan på kyrktorget finns en lista där du kan anteckna dig för den tid du vill avsätta för bön. Den listan finns också bifogad i detta mail. Vi vill uppmuntra till att komma till andaktsrummet om det är möjligt. Hör av dig till Göran 079-337 53 04 om du i stället vill ha din bönestund på annan plats, så du kan få böneämnena.

Jeremia 29:11-14 ”Jag vet vilka avsikter jag har med er, säger Herren: välgång, inte olycka. Jag skall ge er en framtid och ett hopp. När ni åkallar mig och ber till mig skall jag lyssna på er. När ni söker mig ska ni finna mig. Ja, om ni helhjärtat söker efter mig skall jag låta er fina mig, säger Herren.”

Välkommen att vara med under dessa viktiga dagar!