Nu flyttar vi till Strandliden

Vårt sommarhem Strandliden är en fantastiskt vacker plats, och där har vi de flesta av våra gudstjänster och andra samlingar i sommar. I programmet hittar du de olika samlingarna – elvakaffe på onsdagar, sångprogram på lördagar med servering och gudstjänster med kyrkkaffe på söndagar. Se vår kalender.

Känn dig varmt välkommen!

Över berg och dal som en ljus koral
drar sommarn över vårt land.
Livet flödar fram såsom sav i stam
såsom bäck emot havets strand.
Så lev Guds nu, av Guds nåd får du
ta mot var dag ur hans hand.
Livet flödar fram såsom sav i stam,
Såsom bäck emot havets strand.

Psalmer & Sånger 820