“Och vem är min nästa?”

Böneveckan för kristen enhet är världens största ekumeniska manifestation som genomförs samtidigt i cirka 120 länder.

Temat för Böneveckan 2024 har tagits fram av en ekumenisk arbetsgrupp från Burkina Faso utifrån liknelsen om den barmhärtige samariern. Läs mer på www.skr.org.