Bibelskola med Göran Holmberg

Göran Holmberg kommer tillbaka vid tre tillfällen under våren med bibelstudier på dagtid.

Första tillfället är den 14 mars kl 15.00 och temat är ”Nåden är gratis men inte billig” . Studiet grundar sig i Tredje Mosebok och är en förberedelse inför påsken.

Övriga tillfällen är 18/4 och 16/5. Mera information kommer i nästa programblad.